TIPY NA CVIČENÍ / Protahovací cviky šíje

Potíže s krční páteří

- často souvisí s vadným  držením  těla, šíjové svaly bývají přetěžovány (nahrbený sed či chůze s předsunováním hlavy  způsobuje  tuhnutí  šíje a ochabování  mezilopatkových  svalů = bolesti, rozvoj vadného držení těla)

- oblast šíje je místem, kde se jako první na těle objevují projevy stresu – ztuhnutí šíje

- zvýšené napětí svalů může být doprovázeno také závratěmi, pocitem na  zvracení , kolísáním krevního tlaku, může způsobovat bolesti hlavy

 

Cvičíme pomalu  vsedě se vzpřímenou páteří, neopíráme se zády,  několikrát  opakujeme.

 

Předklon – záklon:

S výdechem předkloníme krční páteř co nejblíž k hrudní kosti, s nádechem se vracíme zpět.

S výdechem záklon hlavy, s nádechem se vracíme zpět.

 

Úklon:

S výdechem úklon krční páteře na stranu, s nádechem návrat zpět. Provádíme střídavě na obě strany. Nepředklánět se při cvičení, bradu stále směřujeme vpřed.

 

Důkladnější protažení:

Pravou ruku položíme na hlavu, prsty dosahují na horní část levého ucha. Tlačíme rukou a hlavou proti sobě.

Uvolníme tlak pravé ruky, hlavu spustíme k pravému rameni, krk se uvolňuje, chvíli setrváme.

Levé rameno tlačíme směrem dolů – protažení krku se ještě zvýrazní. Setrváme, dokud je nám to příjemné.

Cvičíme i na druhou stranu.

Poloviční kroužky:

Kutálíme hlavu od jednoho ramene do předklonu ke druhému rameni. U ramene nádech, v předklonu ve výdechu.

 

Procvičení ramen:

Klesání  ramen – zvedneme ramena co nejblíže k uším. S uvolněním pomalu spouštíme jedno rameno, potom druhé.

Kroužení  ramen – jedním ramenem kroužíme postupně oba směry.  Ramena vyměníme.


OTA4ZGJl