OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Rodinné masážní a relaxační studio

Tichá 484 Postřelmov 789 69

 

Provozovatelé a poskytovatelé:

Hana Třetinová -  IČ: 87786249

Tomáš Třetina  - IČ: 44770570

Základní ustanovení

 

1.1. Tyto smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi provozovateli a poskytovateli masážních služeb Hanou Třetinovou, Tomášem Třetinou a kupujícími/uživateli poskytovaných služeb (dále jen klient).

 

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. Poskytované služby jsou účinným doplňkovým prostředkem k udržení zdraví a harmonizace celého organismu. V žádném případě nenahrazují zdravotní péči a nemohou nahradit nezbytné lékařské ošetření.

 

1.3. Objednáním  konkrétního termínu masáže projevuje klient svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatele, které jsou k nahlédnutí na webu www.inspiracezdravi.cz a v čekárně provozovny.

Objednávka služeb

 

2.1. Termín návštěvy


Termín návštěvy je nutné předem dohodnout a rezervovat nejlépe telefonicky. Dohodnutý termín procedury je závaznou objednávkou. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas potřebný pro přípravu a samotný průběh masáže.

 

2.2. Přeobjednání/ zrušení termínu masáže


Nemůže-li se klient dostavit z vážných důvodů v dohodnutém termínu na masáž, informuje  o tom poskytovatele předem co nejdříve, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější kontaktování kvůli přeobjednání se považuje za absenci klienta, bude požadována náhrada finanční újmy.

2.3. Příchod


Prostory studia jsou přístupné. S ohledem na nerušený průběh masáží ostatních klientů poskytovatelé žádají o ztišení mobilních telefonů a vyčkání příchozích v prostoru čekárny. Příchod nejlépe 5 minut před dohodnutým časem masáže.

2.4. Pozdní příchod


Dostaví-li se klient více než  5 minut po dohodnutém  čase, bude masáž či procedura provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase, za stejnou nezkrácenou cenu.

2.5. Absence zákazníka


V případě nepřítomnosti nebo pozdního příchodu na masáž bude klientovi účtována náhrada újmy  - 100% hodnota rezervované doby ve výši ceny objednané masáže.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být ze strany provozovatele odmítnuta v těchto případech:
a) klient se dostaví s kontraindikacemi masáže
b) klient se dostaví v podnapilém stavu/ pod vlivem návykových látek
c) klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu či psychickém rozpoložení

2.7. Předčasné ukončení masáže, procedury
Masáž/ procedura může být předčasně ukončena, pokud se
a) během masáže u klienta objeví zjevné příznaky kontraindikace
b) během masáže u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti/ návykových látek
c) se během masáže/procedury bude klient  přes opakovanou výzvu chovat nevhodným způsobem

2.8. Osobní věci a cennosti


Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před masáží/ během masáže/ po masáži neručí, neuschová-li si klient cenný předmět na vyhrazené místo přímo v masérně. Zapomenuté věci, nalezené po odchodu klientů, jsou uschovány po dobu 3 následujících měsíců.

2.9. Informovaný souhlas klienta

Klient je při první návštěvě dotázán na kontraindikace a další informace vedoucí k vyloučení zdravotních rizik a k volbě správné techniky masáže. Rozhodne-li se klient  masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas s poučením o kontraindikacích.

2.10. Ceník masáží je k nahlédnutí v čekárně a na webových stránkách studia. Všechny ceny jsou konečné. Provozovatel není plátcem DPH.

2.11. Dárkové poukazy

Dárkové poukazy je možné zakoupit v provozovně po předchozí telefonické dohodě. Lze je vystavit na konkrétní masáž nebo v libovolné hodnotě. Poukaz je možné po dohodě při platbě předem na účet se započítáním manipulačního poplatku 50,- poslat také Českou poštou na určenou adresu. Platnost poukazu je 1 rok. Částku za prodané poukazy již vracet nelze.

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient  bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává osobně ihned po skončení procedury. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Závěrečná ustanovení

4.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny maséra.

4.2. Platnost a účinnost
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6. 2022.

YjU5OD