K ZAMYŠLENÍ / Inspirující myšlenky

 

Nic není limitované, limity jsou pouze v lidské mysli. Když svou mysl otevřeme neomezené tvořivé síle, přivoláme bohatství a objevíme nový svět.

Nemůžeme však tvořit život za někoho jiného. Nemůžeme myslet za někoho, ani vnucovat jinému své názory - získáte tím jedině podobné vnucování.

Nechte tedy všechny ostatní tvořit život, jaký chtějí mít.

(R. Byrne - Tajemství)


 

Život si tvoříme svými každodenními volbami, a proto převezměme zodpovědnost za to, co jsme si vytvořili. Nelíbí-li se nám to, můžeme to změnit.

(Z. Jordánová - Poznej svůj cíl)

 


 

Někdy nejsme schopni říci ne, protože se chceme zalíbit ostatním. Tím, že žijeme svůj život pouze pro druhé, popíráme svou jedinečnost, všechno rozdáváme, až pro nás samotné nic nezbude.

Není sobecké si říct "Nejdřív já." Jedná se o starost o vlastní já.

Řekněte tedy občas: "Ne, teď je řada na mně." a získejte zpět ztracenou sílu.

(Louise L. Hay - Limitní situace)


 

Sny se uskutečňují. Každý den, každou minutu, každou vteřinu. Neustále si něco přejeme. Vědomě či nevědomě. Ať už tomu věříme, nebo ne. Něco si přejeme, dokonce i když to nechceme.

Co si přejete Vy? Co se má uskutečnit ve Vašem životě?

(P. Franckh - Jak si správně přát?)

 


 

To, na co myslíme, čemu věříme, to do svého života přitahujeme.

Platí, že "co vyzáříš, to dostaneš".

(J. Riegerová - Reiki pro fyzické a psychické zdraví)


 

Očekávat nějaké jednání od jiných lidí znamená pouze požadovat něco, co člověk sám nevlastní.

 

Lidé s námi jednají tak, jak jednáme my sami se sebou.

 

Nejdůležitější osobou v našem životě jsme my sami...

(I. Trier - Tajemství Stvořitele)

 


 

Je potřeba se učit ze svých zkušeností především tím, že hledáme souvislosti a pochopíme je. Co nepochopíme, přichází znovu.

Nic není náhoda, vše je důsledek našich myšlenek, vědomých a nevědomých záměrů, našich rozhodnutí. Vždy máme možnost volby....

(Z. Jordánová -  Souvislosti)


 

Nemoc je dar, který nám ukazuje, že jsme chybovali. Co jsme dříve pokazili, to máme možnost nemocí, která nás brzdí až skoro zastavuje, do jisté míry napravit.

Uvědomujme si to a nežehrejme. Nespílejme ani nemoci ani lékařům. Sami a zejména v sobě trpělivě hledejme zdroj choroby i pomoc v uzdravení.

(M. Hrabica - Co nám tělo říká)


 

Co neopustím já, to neopustí také mne.

Negativní zkušenost s člověkem, kterou jemu  ani sobě nepromineme, nás k tomuto člověku negativně poutá - žijeme s negativními myšlenkami. Přitahujeme do svého života stále znovu přesně ten typ člověka, který odpovídá našemu myšlení.

Proto odpouštějme sami sobě i ostatním.

(Dr. J. Murphy - Moc podvědomí)


 

Náš protějšek je naše zrcadlo:

Co mám rád na druhých, jsem já sám, co na druhých odmítám, jsem já sám..

(Dr. J. Murphy - Moc podvědomí)


 

Spratek!!! Naše ego, řídí náš život. Je to naše vlastní hra, kterou hrajeme. Chceme život vyhrát a přitom ho prohráváme. Tahle hra je umělý cíl. Dokážeme -li svého spratka najít, chytit, zbavit ho moci nad námi a nakonec se s ním láskyplně rozloučit, můžeme doopravdy začít žít.

(Z. Jordánová - Spratek)

 


 

Setkali jsme se, abychom spolu nějakou chvíli byli. Rodiče a děti. Kolik radosti, ale i kolik bolesti můžeme sobě navzájem přinést. Průběh tohoto setkání ovlivní každého člověka na celý život. Pokud využijeme tohoto setkání, můžeme se o sobě tolik dozvědět.

Drazí rodiče, nemanipulujte svoje děti, nepovažujte je za svůj cíl ani majetek. Již nikdy Vás nebude nikdo tolik milovat, tolik potřebovat a tolik Vám věřit, jako Vaše děti.

Využijte tuto šanci, kterou jste sobě dali...

(Z. Jordánová - Tvoje dítě jako šance pro tebe)


 

To, co říkají a činí jiní, je projekcí jejich vlastní reality, jejich vlastních snů.

Když budeš imunní vůči jejich názorům a činům, nestaneš se obětí nekonečného utrpení.

(Don Miguel Ruiz - z knihy Čtyři dohody)


 

 


ZjQxOG