MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ

Meridiánová masáž (Akupunkt-masáž dle Willyho Penzela) má své kořeny v tradiční čínské medicíně.

Meridiány jsou energetické dráhy, které dohromady tvoří oběh, jímž  v těle proudí energie čchi. Jangová energie proudí do těla od slunce, protéká tělem od zdvižených rukou směrem k nohám jangovými  meridiány po zadní straně těla. Jinová energie vstupuje do těla zdola, ze země, protéká tělem od nohou vzhůru jinovými meridiány po přední straně těla. Energie proudící v drahách se stává součástí jednotlivých orgánů, vyživuje je, udržuje v činnosti a harmonii.

Pokud energie plynule protéká celým oběhem, považujeme tento stav za normální. Mnohdy však bývá tok energie nepravidelný, omezený. V některých místech může být energie nadbytek, jinde zase nedostatek, což se negativně promítá do celkového zdravotního stavu a pohody člověka.

Jemná celotělová masáž všech dvanácti párových a dvou nepárových drah zprůchodňuje celý oběh. Působí harmonizačně, podporuje samoléčitelské schopnosti těla.  Provádí se bříškem prstu nebo speciální tyčinkou.

Kontrandikace:

  • Nemoci v akutním stadiu
  • Těhotenství
  • Onkologická onemocnění
  • Dekompenzované stavy - nemoci srdce, astma, epilepsie, diabetes mellitus, RDS…

 
OGRhYmZk